கருப்பட்டி மைசூர் பாகு – இந்த சுவை எல்லோருக்கும் மிகவும் பிடிக்கும்-செய்யலாமே Karuppatti Mysorepak

Contact us to Add Your Business

# மைசூர் பாகு # கருப்பட்டி # இனிப்பு # Mysorepak # karuppatti Mysore pak
Ingredients : Bengal gram flour -1 cup , crushed karuppatti -2 cups , ghee -2 cups

admin
Author: admin

https://www.erodedistrict.com

28 comments

 1. Vasu Vas

  I found it!
  Thank you very much for your reply in the other video:)
  Now I know what went wrong with my mysore pak made with jaggery. I waited for 1 string, I should have stopped before that.
  Thank you very much, really appreciate your help:)

 2. Sasi Kalaa CM Chandhra Mouleeswaran

  Its been a very long time since we had a recipe to make Karuppatti Mysorepauk.
  Many years ago, a kind grandmother at Namakkal, Selam made specially for us during a Pongal Celebrations.
  Thank you Ms.Mallikaa.

 3. Kumari Sethu

  வணக்கம் மா மிகவும் உபயோகமான ஆரோக்கியமான கருப்பட்டி மைசூர் பாகு அருமை மா

 4. Arthi vijayakumar

  I kept ready the raw materials today evening. N coincidentally saw this video post . Thankyou madam . U are still in my family as cooking queen . Love u ma . How can i include nellika in my diet . I have kapha type body . Pls guide

  1. Mallika Badrinath veetu samayal / Mallika Badrinath

   Steam cook Melilla I for 2 whistles in pressure cooker . Grate it , add little salt and lemon juice. Dry it under sun for few days . Store in a bottle . Consume half tsp directly on your mouth and drink water immediately

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*