குல்கந்து – ஆரோக்கியம் தரும் அறுசுவையில் துவர்ப்பு சுவை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாமா? /Gulkand benefits

Contact us to Add Your Business

# know the taste # Rose petal gulkand # easy method with nuts # nutritious # Natural blood purifier
Gulkand : pink rose petals :20 numbers , sugar candy -2 Tbl.sps , honey , almonds , melon seeds , Poppy seeds , cashews , chironji nuts , saffron

admin
Author: admin

https://www.erodedistrict.com

28 comments

  1. Dhakshini Ramamurthy

    Super healthy…1.can we add country sugar (nattu sarkarai) aunty..
    2. can it be used with cooked chapathi or idly dosa as jam for kids too ? (Will kids get same kind of benefits like eating in empty stomach ) thank always for replying back 🤗

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*