குளிர்காலத்தில் காதை பரமாமரிக்கும் முறைகள் | Healer baskar speech to maintain ear | Facts about ears

Contact us to Add Your Business

Healer baskar latest speech in tamil
Contact us : Team.iyarkai@gmail.com

admin
Author: admin

https://www.erodedistrict.com

17 comments

  1. Raja Vala Subramaniam

    super. மக்களின் அறியாமை தான் உங்களின் முதலீடு. இப்படி சாதாரண விஷயத்தை கூட பெரிய தவறு மாதிரி பேசி பேசியே கல்லா கட்டுறது தன உங்க தொழில். நடத்துங்க நடத்துங்க YouTube la நல்ல வருமானம். முட்டாள் இருக்கும் பொது அந்த முட்டாளை முதலீடா பயன்படுத்தி பணம் பார்ப்பவர்கள் இருக்கத்தானே செய்வார்கள்.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*