சத்துக்கள் நிறைந்தமுளை பயறு சாலட் தினமும் சாப்பிட்டால் நமக்கு நல்லதே செய்யும்Greengram Sprouts Salad

Contact us to Add Your Business

#Sprouts # moongsprouts #salad#Tasty
Ingredients. :Greengram sprouts, pommegranate, cucumber, raw mango, grated coconut, sundried roasted chilli, salt, peanuts, lemon, oil, mustard seeds, asafoetida, curry leaves, Coriander leaves

admin
Author: admin

https://www.erodedistrict.com

25 comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*