சின்னவெங்காயத்தொக்கு-ஊறுகாய் குறைவான நேரத்தில் எப்படி செய்வது? – Mallika Badrinath Recipes

Contact us to Add Your Business

#pickle #onion #thokku #QuickMethod#NaturalPreservativeOnly
#ஊறுகாய் #சின்னவெங்காயம் #தொக்கு
Ingredients :
Small onions -400 gms
Tamarind -2 lemon sized
Red chillies -15
salt -1 1/2 tsp
jaggery
oil
Mustard seeds
Asafoetida
Roasted Fenugreek powder
Mustard powder.

Try these pickles:

admin
Author: admin

https://www.erodedistrict.com

28 comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*