திருவாதிரைக்களி / Thiruvadhirai Kali /செய்வது சுலபம் .சாப்பிடத்தூண்டும் சுவை!( Sweet )

Contact us to Add Your Business

# Thiruvadhirai Kali # நைவேத்தியம் # களி
Ingredients : Raw rice 1/2 cup roasted , green gram dhal -1/4 cup roasted , Jaggery , cardamom Powder , cashews , kismis , Ghee , a pinch of salt

admin
Author: admin

https://www.erodedistrict.com

26 comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*