பாதாம் அல்வா எல்லோருக்கும் பிடிக்கும் இனி வெளியில் வாங்காமல் வீட்டிலேயே செய்யலாம் / Badam Halwa

Contact us to Add Your Business

# Quick and easy Badam Halwa # Home style Badam Halwa # பாதாம் அல்வா #Almond Halwa # sweet
Ingredients : Almonds -1 cup blanched , sugar -1 cup , saffron , ghee , kesar colour , cardamom Powder, milk

admin
Author: admin

https://www.erodedistrict.com

24 comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*