வேளாளர் மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லூரி-Review 2019 | Vellalar College- Erode

Contact us to Add Your Business

#Vellalarcollege #Artsandsciencecollege #BESTEDUCATION

Welcome to Best Education!

Looking for in this video VELLALAR COLLEGE OF WOMENS-Review 2019, Ranks, Scores, Established, Placement's details, Student intake, total student strength, student, college acres, College full review extras….

As always, we will only consider the facts that are submitted by the college to the NIRF for the 2019 Ranking and here is the link to the NIRF file:

Footage Sources: https:

About Vellalar college

வேளாளர் மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லூரி, என்பது ஈரோடு மாவட்டம், ஈரோடு, திண்டலில் அமைந்துள்ள ஒரு கலை அறிவியல் கல்லூரி ஆகும்.இது பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தின் இணைவுப்பெற்ற கல்லூரிகளில் ஒன்றாகும்.இக்கல்லூரி 1970இல் தொடங்கப்பட்டது

admin
Author: admin

https://www.erodedistrict.com

One comment

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*